Objevujte s námi
ostravské (v)nitrozemí

Po stopách ostravských míst

Mapky vytváříme ve spolupráci s odborníky na historii, architekturu, kulturu i přírodu Ostravy

Příběhy Ostravy
známé i neznámé

Nechej si vyprávět příběhy Ostravy a pojď s námi objevovat neznámá místa i cenné památky

Praktický průvodce
do kapsy

Tištěnou mapku strč do kapsy a vyraz do města, nebo si ji stáhni v digitální podobě

1. Kulturní stezka

Camillo Sitte a architektonická perla Přívoz

Objevte jedinečný přístup toho architekta k urbanismu
a prozkoumejte krásu a historii tohoto malebného městského obvodu.

2. Kulturní stezka

Ostrava v době
Jana Prokeše

Objevte Ostravu, kterou proměnil jedinečný starosta Jan Prokeš.

3. Kulturní stezka

Po stopách (ne)známých hornických památek

Více než dvě století hornické činnosti
na území Ostravy se nesmazatelně vryly do její současné tváře. Těžní věže, areály dolů, haldy a kolonie jsou dodnes součástí města a jeho genia loci.